Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

AT-läkare

Som AT-läkare hos oss får du en god utbildning med hög kvalitet. Du får stöd och trygghet av erfarna kollegor, handledare och studierektorer samt AT-team.

Söka AT-tjänstgöring på SÄS

Rekryteringen för SÄS AT-tjänster sker två gånger per år. 

Rekrytering

Introduktion under AT-tjänstgöring

Introduktion sker fyra gånger per år. Innehållet är två dagar med allmän information, en dag med applikationsupport, två dagar akutmedicin, därefter introduktion inför varje blockstart. När det gäller klinikintroduktionen till varje huvudblock finns separata introduktionsprogram som erhålls vid varje huvudplacering.

Utbildningar och placeringar

Vi erbjuder en god klinisk utbildningstjänstgöring, och förutom det så erbjuder vi teoretisk utbildning i form av klinikutbildning, sjukhusgemensam AT-utbildningsdag 1 gång/mån, akutdag i simulatorcentrum (praktisk träning),Etikdag, samt försäkringsmedicinsk utbildning.

Forskning

Forskning kan inte ersätta eller jämställas med klinisk tjänstgöring.

Söker du tjänstledighet för forskning kommer den prövas individuellt och en förutsättning för detta är att Socialstyrelsens målbeskrivning för AT uppfylls. Tjänstledigheten för forskning ska förläggas samlat som hela veckor.

Forskning i samband med AT-tjänstgöring (pdf)

Kontakt

Om du vill veta mer om AT på SÄS är du välkommen kontakta

E-post
sas.campus@vgregion.se

  

Vid AT-frågor under primärvårdsplaceringen

Annika Carlgren, utbildningsassistent.
Telefon
0700 - 824 328
E-post

annika.carlgren@vgregion.se 

 

Senast uppdaterad: 2016-07-06 08:46