Arbeta extra under utbildningen

Hos oss finns det möjlighet att arbeta extra vid sidan om studierna för att få värdefull arbetslivserfarenhet.

Läkarstuderande

Sjuksköterskestuderande

Studerande till medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36