Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Integritet och sekretess

Vi måste alltid ta hänsyn till den enskilde patientens integritet och till patientsekretessen. Det ligger till grund för vilken information vi lämnar ut vid olycksfall och sjukhusets allmänna fotograferingsförbud.

Vid olycksfall

Numera kan en persons identitet via sociala medier vara känd bland allmänheten mycket snart efter en händelse, exempelvis trafikolyckor.

För att vi som sjukhus inte ska bidra till att röja någons identitet är det därför varje enskild patient som avgör om vi får lov att genom avidentifierad information dels bekräfta att hen vårdas hos oss, dels berätta om skadornas allvarlighetsgrad.

Med avidentifierad information menas till exempel: Man i 30-årsåldern, allvarliga skador, tillståndet är allvarligt men stabilt. Om patienten av något skäl inte ger sitt medgivande eller om det föreligger sekretess hos annan myndighet, till exempel vid skyddad identitet, får vi som sjukhus enligt patientdatalagen inte lämna ut information.

Fotografering och filmning på sjukhuset

För att värna om patienters och besökandes sekretess och integritet råder allmänt fotograferingsförbud inom sjukhusets lokaler och markområde. Tillstånd för fotografering för media kan ges av pressjouren.

Senast uppdaterad: 2020-02-07 14:46