Diarium

I diariet registreras och förvaras, dels de handlingar som kommer in till Södra Älvsborgs Sjukhus t.ex. brev och skrivelser, dels de handlingar som upprättats vid SÄS som t.ex. beslut och utredningar.

Diariet förvarar också sjukhusstyrelsens föredragningslistor, beslutsunderlag samt protokoll m.m. 

Läs mer om allmänna handlingar på Västra Götalandsregionens sidor

Kontakt

Registrator 

Telefon
033 - 616 49 93

E-post
sas@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34