Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination

SÄS och VGR använder godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. I den takt sjukhuset får leveranser sker vaccination av medarbetare och patienter.

På SÄS har vaccination av medarbetare startat men är nu pausad. 

Patientvaccination

SÄS kommer att vaccinera de med riskgruppsdiagnoser, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Riskgrupp är det patienter som har svåra sjukdomar, diagnoser, som prioriteras utifrån aktuell medicinsk risk för att insjukna i covid-19 och som kan påverkas av vaccinet i sig.

I första fasen, med start den 25 mars, vaccineras dialyspatienter, organ- och benmärgstransplanterade och som är över 65 år och följs på sjukhuset, på SÄS. Nära hushållskontakter till dessa grupper erbjuds också vaccin på sjukhuset, men senare.

Nedan listas riskgruppsdiagnoser som sjukhuset har ansvar att vaccinera och som vi ringer i nuläget.

  • Benmärgstransplanterade patienter.
  • Organtransplanterade patienter.
  • Patienter med hematologiska maligniteter.
  • Patienter med immunbristsjukdomar.
  • Cancerpatienter med aktuell behandling, framförallt de med intermittent behandling som påverkar vid vilken tidpunkt vaccinationen kan ges.
  • Patienter med immunsupprimerande behandlingar inom bland annat neurologi, gastroenterologi, reumatologi, lungmedicin, njurmedicin.
  • Patienter med dekompenserad leversjukdom.
  • De med tidigare behandlats av läkare pga svår allergisk reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel.

I ett senare skede erbjuds även vaccination till fler riskgrupps-diagnosgrupper, men när det sker är inte klart. De som ingår i riskgrupp och som ska vaccineras på sjukhuset kommer att bli kontaktade.

De som är vaccinerade har viss risk att få sjukdomen och kan smitta andra.

Länkar

Hälsodeklaration som tas med inför vaccination covid-19 

Vaccination mot covid-19 1177.se

Frågor och svar vaccination covid-19 i Västra Götaland 1177.se

Frågor och svar vaccination covid-19 VGR

Frågor och svar Agnes Wold och Magnus Gisslén

Frågor och svar covid-19 och vaccination Folkhälsomyndigheten

Prioriteringsordning enlikgt Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2021-04-16 10:29