Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omställning på SÄS

SÄS har behövt ställa om vårdverksamheten på grund av covid-19-pandemin.

För att kunna ta hand om ett stort antal covid-19-sjuka har särskilda vårdplatser iordningställts. Vårdplatserna finns på olika kliniker; ortoped-, kirurg-, infektions- och medicinkliniken och antalet anpassas efter behov.

För att kunna iordningställa dessa vårdplatser har verksamheter som inte är av akut karaktär ställts in. Exempelvis har vissa operationer och mottagningsbesök fått skjutas upp. Personal som till vardags arbetar på dessa enheter och utför denna typ av behandlingar har i stället placerats på covid-19-modulerna eller på andra enheter. Exempelvis får personal på ortopedmottagningen i Skene i stället arbeta med akut ortopedivård i Borås. Personalens kompetens beaktas.

Sjukhuset arbetar utefter olika planeringar, scenarier, där ett större behov av vårdplatser kan uppstå. I det sämsta tänkbara scenario sett i ett regionalt perspektiv, ska SÄS kunna bidra med 80 platser för covid-19-vård. Då behöver ytterligare omställningar göras.

I vården används basala hygienrutiner, till exempel desinfektion av händer och ytor samt adekvat skyddsutrustning, för att inte sprida smitta. Det finns ett antal riktlinjer och rutiner kring covid-19-vården som personalen ska följa. Personalen utbildas också kontinuerligt med stöd av personal på vårdhygien och förhåller sig även till råd från Folkhälsomyndigheten.

Dessutom har sjukhuset stängt incheckningen, förutom för dem som ska besöka ögonmottagning och provtagningen, för att undvika trängsel i huvudentrén Borås. Besöksrestriktioner för närstående till patienter har också införts.

Senast uppdaterad: 2021-03-29 10:32