Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omställning på SÄS

SÄS har behövt ställa om vårdverksamheten på grund av covid-19-pandemin.

För att kunna ta hand om ett stort antal covid-19-sjuka har särskilda vårdplatser iordningställts. Vårdplatserna finns fn på två kliniker och antalet anpassas efter behov. Framöver kan detta komma att ändras.

För att kunna iordningställa ett större antal vårdplatser behöver verksamheter som inte är av akut karaktär ställas in. Exempelvis har vissa operationer och mottagningsbesök fått skjutas upp under pandemiperioden. Personal som till vardags har arbetat på dessa enheter och utfört denna typ av behandlingar har i stället arbetat på vårdplatser för covid-19-vård eller på andra enheter. Personalens kompetens har beaktats.

Sjukhuset arbetar utefter olika planeringar, scenarier, där ett större behov av vårdplatser kan uppstå. 

I vården används basala hygienrutiner, till exempel desinfektion av händer och ytor samt adekvat skyddsutrustning, för att inte sprida smitta. Det finns ett antal riktlinjer och rutiner kring covid-19-vården som personalen ska följa. Personalen utbildas också kontinuerligt med stöd av personal på vårdhygien och förhåller sig även till råd från Folkhälsomyndigheten.

Dessutom har sjukhuset stängt incheckningen, förutom för dem som ska besöka ögonmottagning och provtagningen, för att undvika trängsel i huvudentrén Borås. Besöksrestriktioner för närstående till patienter har också införts.

Senast uppdaterad: 2021-06-28 13:09