Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Kontaktuppgifter

Gemensam e-postadress för hela Vuxenpsykiatriska kliniken

Lunchstängt 12.00-12-45

Besöksadress

501 82

Västtrafik - reseplaneraren

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Mottagningen för PSL (psykiskt störda lagöverträdare) vänder sig till patienter inom rättspsykiatrin med behov av specialistvård. Teamet är också länken mellan rättspsykiatrin och övriga berörda myndigheter och vårdgivare inför patientens permission och öppna vård, och tills den rättspsykiatriska vården upphör.

Vi kan efter utredning och bedömning erbjuda läkemedelsbehandling, arbetsterapeutisk funktions- och aktivitetsbedömning, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med närstående. Vården planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov.

Söka vård hos oss

Rättspsykiatrisk vård är en del av den dömande lagstiftningen i Sverige. Det innebär att patienterna kommer till oss efter beslut i domstol om psykiatrisk vård som påföljd efter brott.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift.

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus och det är endast tillåtet att röka på anvisad plats. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation
  • eventuell medicinlista
  • högkostnads- eller frikort

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

Vårt öppenvårdsteam består av kuratorer, läkare, sekreterare och sjuksköterskor. Arbetet bedrivs med ett tvärprofessionellt synsätt.

Ansvariga för mottagningen

Elena Exner, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 27 41

E-post
elena.exner@vgregion.se

Mer om verksamheten

Vuxenpsykiatriska kliniken

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach