Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Sekreterare
mån - fre 8:00 - 10:00
Rådgivning
mån - fre 11:00 - 12:00
Sekreterare
mån - fre 13:00 - 15:30

Gemensam e-postadress för hela Vuxenpsykiatriska kliniken

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:30

Besökstider

mån - fre 8:00 - 16:00
tis 8:00 - 18:00

Besöksadress

Klinikvägen 42
501 82 Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus
Ingång 26

Vägbeskrivning

Mottagningen finns inom sjukhusområdet, ingång 26. Från Borås centrum buss mot sjukhuset, se skyltning på sjuhusområdet vid parkeringshus, busshållplats.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen
Klinikvägen 42
501 82 Borås

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Mottagningen vänder sig till personer som behöver specialiserad psykosvård eller specialiserad behandling av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), där behandling på vårdcentral inte gett effekt.

Vi har ett nära samarbete med den psykiatriska heldygnsvården på sjukhuset. I frågor som rör boende, sysselsättning eller annat stöd samverkar vi med kommun och andra berörda instanser.

Söka vård hos oss

Innan du kommer till oss ska en diagnostisk bedömning ha gjorts på öppenvårdsmottagning Borås. Dit kan du söka själv eller komma på remiss från en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift.

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus och det är endast tillåtet att röka på anvisad plats. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation
  • eventuell medicinlista
  • högkostnads- eller frikort

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På Björkängen arbetar skötare, sjuksköterskor, specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, arbetsterapeut, sekreterare och vårdenhetschef. På mottagningen finns i dag tre olika kunskapsteam som fördjupar sig inom olika områden.

Ett team arbetar med unga, som för första gången insjuknar med psykotiska symtom (TIP). Ett annat team arbetar med att utveckla och bedriva behandling för personer med svår PTSD och det tredje teamet arbetar med att utveckla vård- och stödsamordning för patienter med omfattande vårdbehov.

Vi är anslutna till det nationella kvalitetsregistret PsykosR.

Ansvariga för mottagningen

Elena Exner, vårdenhetschef

Telefon
033-616 27 41

E-post
elena.exner@vgregion.se

Mer om verksamheten

Vuxenpsykiatriska kliniken

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach