Transfusionsmedicin Borås

Kontaktuppgifter

Telefon

033-616 18 89

Labratoriet

Svarar dygnet runt

Växeltelefon

Besöksadress

                
Brämhultsvägen 53
501 82    Borås                        
Ingång 1 Hiss A plan 5,5

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Laboratorium för transfusionsmedcin Borås
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Transfusionsmedicins huvudsakliga uppgift är att tillgodose sjukvårdens behov av blodkomponenter. Det gör vi till stor del genom blodgivarnas frivilliga insatser.

Utöver blodtappning gör vi också blodgruppsserologiska analyser och undersökningar och komponentframställningar.

Söka vård hos oss

Som patient kommer du i kontakt med oss endast som blodgivare. Mer information finns på blodcentralens sida.

Vi som arbetar här

På laboratoriet arbetar specialistläkare, biomedicinska analytiker, undersköterskor och sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Maria Hermansson, vårdenhetschef

Telefon
033 – 616 45 30

E-post 
maria.hermansson@vgregion.se

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2018-01-03 13:57