Avgifter

Det är olika avgifter för patienter och övriga gäster.

Avgifter för boende och måltider

Kostnaderna för boendet på hotellet varierar beroende på vad ansvarig läkare har ordinerat. Kostnaden är 100 kr per dygn, inklusive måltider, för en patient.

Om extrabädd behövs i samma rum, 150 kr per dygn. Priset inkluderar då frukost.

Hotellavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Betalning kan ske via faktura eller betalkort vid utcheckning.

Sjuksköterskan i hotellreceptionen kan svara på dina frågor om avgifter och annat praktiskt.

Övriga gäster

Närstående till svårt sjuk som bor i eget rum betalar 250 kr per dygn. Priset inkluderar frukost.

Övriga gäster betalar 400 kr per dygn. Priset inkluderar frukost.

Andra gäster betalar för sina måltider på hotellet genom att köpa måltidskuponger.

För barn upp till 20 år är vistelsen kostnadsfri. Föräldrar till barn bor också kostnadsfritt men betalar för sina måltider.

Parkering

Informatin finns på västfastigheters hemsida.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34