Skelettundersökning

Vid undersökningar av skelettet utförs oftast en slätröntgen för att utesluta eventuell fraktur eller förändring.

Förbredelser

Avlägsna kläder, smycken och metallföremål från det område som ska undersökas.

Undersökningen

Innan undersökningen avlägsnas kläder och smycken från den del av kroppen som ska undersökas. Bilder tas ur olika vinklar beroende på vilken kroppsdel som undersöks, ofta krävs ett par bilder.

Undersökningstiden varierar mellan 5-20 minuter. Bilderna tas av en röntgensjuksköterska och granskas sedan av en läkare.

Kommer du akut kan väntetiden på undersökning och svar variera beroende på röntgenavdelningens arbetsbelastning.

Hitta hit

Gå in via entrén. Ta till höger och gå en (1) trappa upp (det finns hiss). Ring på klockan och sitt ner i väntrummet.

Svar

Svaret får den läkaren som har skickat remissen till oss inom en vecka. Är remissen lagd akut kommer svaret redan samma dag som undersökningen är utförd. Kommer remissen akut från vårdcentral ber vi dig sitta ned och invänta röntgensvar på avdelningen för vidare hänvisning.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36