Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Datortomografi (DT)

Datortomografi är en typ av skiktröntgen. Datortomografen har en kort tunnel som är öppen åt båda hållen. Medan bildtagningen sker ligger du på en brits som förs fram och tillbaka genom öppningen. Varje bildtagning tar ett par sekunder och det varierar hur många bildtagningar som krävs för en fullständig undersökning.

Förberedelser

Vi ber dig avlägsna smycken och andra metallföremål i området som ska undersökas som t ex dragkedjor, örhängen, BH.

Om du är eller misstänker dig vara gravid är det viktigt att kontakta röntgenavdelningen.

Vissa undersökningar kräver förbredelser som att dricka kontrast, vatten eller laxera inför undersökningen. Vilka förberedelser som gäller för dig skickas med i kallelsen.

Fyll i och ta med frågeformuläret som kom med kallelsen och lämna detta till röntgenpersonalen.

Kontrast

Ibland krävs det att vi ger ett jodhaltigt kontrastmedel i blodet via ett blodkärl i armen. Vanliga reaktioner på kontrastmedlet är värmekänsla i kroppen och/eller metallsmak i munnen. Detta är snabbt övergående och helt normalt.

I vissa fall får du i samband med kallelsen ytterligare en kallelse för att ta ett blodprov på njurvärdet, ett s.k kreatininvärde inför undersökningen. Kreatininprovet visar på njurfunktionen, vilket är ett viktigt prov då kontrastmedlet utsöndras och påverkar njurarna. Det är viktigt att dricka rikligt med vätska efter en kontrastundersökning.

Vid tablettbehandlad diabetes med Metformin eller liknande preparat, ta kontakt med din läkare. Metformin sätts ut på undersökningsdagen och återinsätts tidigast 48 timmar efter undersökningen, först efter att ett nytt kreatininprov är taget och funnet vara normalt.

Allergi/överkänslighet

Har du tidigare fått en allergisk reaktion som t ex klåda, utslag eller andningssvårigheter i samband med kontrastgivning? Då är det viktigt att berätta detta för din läkare och för röntgensjuksköterskan vid undersökningstillfället för eventuell medicinering.

Hitta hit

  • Vid undersökning dagtid på vardagar sker anmälan i kassan på röntgenavdelning Plan 2, Uppgång H.
  • Vid undersökning kvällstid, ring på klockan på röntgenavdelningen Plan 2, uppgång H.

Svar

Svaret på röntgenundersökningen skickas alltid tillbaka till remitterande enhet.
Kommer du hit akut från vårdcentral följ då anvisningar från remittent och röntgenpersonal.

Senast uppdaterad: 2019-01-25 13:37