Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Rehabiliteringsmedicinsk dagrehab

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 7:15 - 10:00
måndag - fredag 13:00 - 14:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

82Södra Älvsborgs Sjukhus Rehabiliteringsmedicinsk dagrehab
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

För dig som vill komma igång och röra på dig, sluta röka eller snusa, äta hälsosammare eller förändra dina alkoholvanor. Du träffar din hälsocoach via mobil eller surfplatta.

Boka din egen hälsocoach

Ackreditering

Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus är sedan juni 2017 ackrediterade enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Ackrediteringen var verksamhetens första och fick högsta möjliga betyg som är en treårig ackreditering.

CARF är en internationell, icke vinstdrivande organisation som kvalitetssäkrar verksamheter som arbetar med rehabilitering. Att tilldelas denna ackreditering innebär att verksamheten håller hög kvalitet inom slutenvårds och dagrehabilitering.

Områden som granskas är ledningsstrukturen och rehabiliteringsprocessen, i centrum för kraven står patientens livskvalitet.

Exempel på områden som granskas är patientens delaktighet och information/utbildning till patienter och närstående, samordning i rehabiliteringskedjan, personalens kompetens och det intradisciplinära teamarbetet.

Verksamheten måste också arbeta strategiskt och förbättra verksamheten utifrån resultat, patienter, närstående, personal och andra intressenter skall vara en naturlig del i förbättringsarbetet. Andra viktiga områden är hälsa och säkerhet, riskhantering, patientens rättigheter, följsamhet till lagar etc.

Läs mer på
www.CARF.org

                     

Vi har specialistrehabilitering för patienter som efter skada eller sjukdom har någon form av funktionsnedsättning. Du har kommit så långt i sin rehabilitering att du kan bo hemma under behandlingsperioden.

Läs mer om rehabiliteringsmedicinsk dagrehab i Rehabiliteringsprogram dagrehab (pdf).

För den som av olika anledningar inte kan resa tur och retur dagligen finns det möjlighet att övernatta på SÄS hotell.

SÄS hotell

Din vistelse hos oss

För att bli aktuell för en rehabiliteringsperiod på dagrehab behöver vi ha en remiss från din behandlande läkare eller en egenremiss. Därefter kommer du att kallas till en läkarbedömning på mottagningen för en behovsbedömning.

Egenremiss

Vi tillämpar flexibel dagvård vilket innebär att behandlingens längd och antalet tillfällen per vecka anpassas efter dina individuella behov. Detta bestäms vid eventuell förbedömning där vi under en halv dag träffar dig några veckor innan behandlingsperiodens start.

Innan du ska komma första gången skickas broschyren ”Information till dig som kommer till dagrehab” hem till dig. När du har kommit till oss upprättar vi tillsammans en rehabiliteringsplan, som innehåller dina mål och den förväntade vårdtiden. Rehabiliteringsplanen uppdateras kontinuerligt under din behandlingsperiod.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i tre team: neurologiskt och ortopediskt specialistrehabiliteringsteam, hjärnskadeteam och smärtrehabiliteringsteam.

I teamen ingår arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska och undersköterska. Vi har även ett nära samarbete med dietist och logoped som kopplas in när behov finns.

Ansvariga för avdelningen

Christina Ekberg , vårdenhetschef

Elisabeth Johansson, vårdenhetschef

Telefon

Christina Ekberg 033 - 616 21 27

Elisabeth Johansson, 033 - 616 14 44

E-post

christina.ekberg@vgregion.se

elisabeth.ca.johansson@vgregion.se

 

Mer om verksamheten

Neuro- och rehabiliteringskliniken

Läs mer om rättigheter, regler, e-tjänster m.m, under:

För dig som är patient


Senast uppdaterad: 2016-07-12 13:24