Operationsenhet 1

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Operation 1
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Operationsenhet 1 bedriver operationssjukvård inom ortopedi, kirurgi, gynekologi och förlossning. Vissa operationer innebär att du kommer för behandling över dagen.

Operationsenhet 1 gör dels operationer och behandlingar som är planerade god tid i förväg, dels sådana som måste göras akut. Enheten är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi har elva operationssalar varav en är inriktad mot förlossning.

Din vistelse hos oss

Före operation

På operationsdagen kommer du till operationsmottagningen. Här förbereds du i direkt anslutning till operation, till exempel med eventuell provtagning och läkemedel för smärtlindring.

Efter operation

Efter operationen vaknar du upp i ett rum i närheten av operationsenheten. Där får du smärtlindring och omvårdnad inför överflyttning till den avdelning du är inskriven på. Vissa patienter skrivs istället ut från sjukhuset och kan åka hem efter operationen.

Checklista inför din vistelse

Läs om hur du ska förbereda dig praktiskt i foldern "Viktigt att veta inför din operation".

Viktigt att veta inför din operation (pdf)

Vi som arbetar här

Du kommer att träffa ett flertal yrkeskategorier med specialistkompetens hos oss. Här arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi strävar efter en god och säker vård, där du som patient ska känna dig trygg och respekterad.

Ansvariga för avdelningen

Anita Karlin, vårdenhetschef 

Telefon
033 - 616 30 67 

E-post 
anita.karlin@vgregion.se 

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2018-09-25 13:04