Lära sig leva med cancer

Lära sig leva med cancer är vår kurs för dig som cancerpatient och dina närstående. Det en möjlighet att lära sig, och därmed bättre förstå, vad cancerdiagnosen innebär både som sjukdom och som en hotfull händelse i en människas liv.

Många aspekter av livet förändras till följd av en cancersjukdom. Undervisningsprogrammet syftar till att hjälpa deltagarna att genomleva dessa förändringar på ett bra sätt. Under kursens gång får ni möjlighet att delge varandra era erfarenheter, vilket har visat sig vara mycket betydelsefullt.

Innehållet i det material som används i kursen uppdateras regelbundet av kursens styrgrupp. Kursdeltagarna kan vara både män och kvinnor i varierande ålder. Patienterna kan ha olika cancerdiagnoser och befinna sig i olika stadier av sin sjukdom. Närstående kan delta även om den sjuke inte deltar. Tidpunkten för att delta i kursen bestämmer patienter och närstående själva.

Lära sig leva med cancer som undervisningsprogram är framtaget i samarbete med patienter och närstående och bedrivs över hela landet sedan början av 1990-talet. Vid SÄS startade verksamheten 1996. Kursen (inklusive material) är kostnadsfri. Den bedrivs i samarbete med Borås forsknings- och utvecklingsfond.

Undervisningsprogrammet syftar till att

 • genom ökade kunskaper ge en ökad förståelse för sjukdomssituationen i sin helhet
 • minska upplevelser av oro och rädsla
 • förstärka handlingsberedskapen vid anpassning till en förändrad livssituation
 • ge deltagarna stöd för att ta sig igenom och klara av en svår situation
 • möjliggöra att få samtala om och dela erfarenheter med människor i liknande
 • situation

Undervisningens innehåll

 • människokroppen och cancersjukdom
 • att diagnostisera och behandla cancer
 • hälsoproblem och biverkningar vid behandling
 • kost och näring
 • att tala om cancer
 • rollen som närstående
 • anpassning till förändring
 • avspänningsövningar
 • samhällets stöd och resurser
 • naturmedel och alternativa behandlingsmetoder
 • aktuell forskning

Åtta kursprogram

Utbildare under kursen är sjuksköterska, kurator, läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Till lämpliga teman bjuds också andra utbildare in.

Kursen ges under 8 veckor, 1 gång per vecka. Varje tillfälle omfattar 2,5 timmar.

Under kursen varvas föreläsningar i hel- och halvgrupp, praktiska övningar och mindre samtalsgrupper.

Kursstart 
4 oktober 2018 16.30-19.00

Sista anmälningsdag: 
21 september

Kursledare: 
Elisabeth Berschte och Ann-Gerd Johansson


Anmälan till:
Ulrica Johansson, Onkologmottagningen, tfn 033-616 18 55

eller via mail ulrica.b.johansson@vgregion.se

Deltagarbekräftelse skickas per post cirka en vecka före kursstart. Deltagarantalet i kursen är begränsat. Vid för många anmälningar finns möjlighet att kvarstå som intressent till kommande kurs. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in.

Kursledarpresentation

Vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås ges kurserna i samverkan mellan Hematolog och Onkologkliniken, Kirurgkliniken, Kvinnokliniken och Borås forsknings och utvecklingsfond mot cancer.

För att arbeta som kursledare i detta undervisnings-program krävs en kursledarutbildning.

Vår målsättning är att kunna erbjuda en kurs per termin. För närvarande är vi 6 utbildade kursledare.

 • Bild 1 av 6

  Kursledare
  Sjuksköterska på Palliativt resursteam
  Ingrid Järpfält-Svensson

  Telefon
  033 - 616 48 38

 • Bild 2 av 6

  Kursledare
  Sjuksköterska på Onkologmottagningen
  Christina Hansson

  Telefon
  033 - 616 18 55

 • Bild 3 av 6

  Kursledare
  Sjuksköterska på Strålbehandlingsavdelningen

  Ann-Gerd Johansson

  Telefon
  033 - 616 13 51

 • Bild 4 av 6

  Kursledare
  Sjuksköterska på Onkologdagvård 
  Anders Malmgren

  Telefon
  033 - 616 18 55

 • Bild 5 av 6

  Kursledare
  Undersköterska på Hematolog-Onkologavdelningen E71
  Marianne Larsson

  Telefon
  033 6162211

 • Bild 6 av 6

  Kursledare
  Kurator, palliativa resursteamet 
  Anita Jisvall

  Telefon
  033 - 616 48 52


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34