Renografi

Man ska ha med sig en komplett förteckning över de mediciner man tar.

Patient som som tömmer sin blåsa med RIK, ska ha egen kateter med sig.

B-renogram/D-renogram:

Om B-renogram ska utföras, bör mediciner med ACE-hämmande effekt (framförallt rena ACE-hämmare) vara utsatta tre dagar före undersökningen. Vid frågor kring utsättande av blodtrycksmedicin, tar du kontakt med njurspecialist på medicinkliniken

Under timmen innan undersökningen ska du dricka 1 dl vatten per 10 kg kroppsvikt (om du väger 80 kg så får du dricka 8 dl vatten).

Har du smärtor som gör det svårt att ligga stilla på rygg behöver du ta din smärtstillande medicin innan undersökningen.

Innan du får komma in på undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. Du får sedan lägga dig på en brits med en kamera under dig. Ett radioaktivt läkemedel injiceras i ett blodkärl samtidigt som bildinsamlingen startar. Vi följer njurarnas upptag av läkemedlet och utsöndringen till blåsan i cirka 30 minuter. Om det behövs kommer du att få ett urindrivande läkemedel (diuretika).

Efter bildtagningen ska du på toaletten kissa i en behållare, så att vi kan mäta urinvolymen.  Sedan är du färdig och får gå hem.

Total undersökningstid inkl förberedelser blir beroende på frågeställningen på remissen ca 1-1,5 timmar.

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.

C-renogram:

Vi kommer att ta blodryck och ge dig ett läkemedel som kan ha kortvarig blodtrycksänkande effekt. Därefter sätts en veninfart i ett armveck. Sen ska du dricka 1 dl vatten per 10 kg kroppsvikt (om du väger 80 kg så får du dricka 8 dl vatten) under ca 30 minuter. Vi kommer att ta blodtrycket flera gånger.

Har du smärtor som gör det svårt att ligga stilla på rygg behöver du ta din smärtstillande medicin innan undersökningen.

Innan du får komma in på undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. Du får sedan lägga dig på en brits med en kamera under dig. Ett radioaktivt läkemedel injiceras samtidigt som bildinsamlingen startar. Vi följer njurarnas upptag av läkemedlet och utsöndringen till blåsan i cirka 30 minuter.

Efter bildtagningen får du gå på toaletten igen och kissa i ett mått så att vi kan mäta urinvolymen. Sedan är du färdig och får gå hem.

Total undersökningstid inkl förberedelser blir beroende på frågeställningen på remissen ca 1,5-2 timmar.

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.

Renogram, komplettering

Du får inte ta mediciner som är ACE-hämmare (länk till Fass http://www.fass.se/LIF/atcregister?userType=0&atcCode=C09A) under tre dagar före undersökningen. Då blir underökningen meningslös.

Under timmen innan undersökningen ska du dricka 1 dl vatten per 10 kg kroppsvikt (om du väger 80 kg så får du dricka 8 dl vatten).

Har du smärtor som gör det svårt att ligga stilla på rygg behöver du ta din smärtstillande medicin innan undersökningen.

Innan du får komma in på undersökningsrummet ska du gå på toaletten och tömma blåsan. Du får sedan lägga dig på en brits med en kamera under dig. Ett radioaktivt läkemedel injiceras samtidigt som bildinsamlingen startar. Vi följer njuren/njurarnas upptag av läkemedlet och utsöndringen till blåsan i cirka 30 minuter. 

Efter bildtagningen får du gå på toaletten igen och kissa i ett mått så att vi kan mäta urinvolymen. Sedan är du färdig och får gå hem.

Total undersökningstid inkl förberedelser blir beroende på frågeställningen på remissen ca 1-1,5 timmar.

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.


Senast uppdaterad: 2018-08-20 10:02