Lungscintigrafi ventilation/perfusion

Med en radioaktiv gas kan vi "se" hur luften vi andas in fyller lungorna och med en injektion av radioaktivt läkemedel kan vi "se" hur blodet fyller ut lungvävnaden. Om det är skillnader kan det bero på en propp (emboli) i de kärl som är i lungvävnaden. Det är en liten mängd radioaktivitet som används och det försvinner snabbt ur kroppen.

Du får ligga på en brits, och vi sätter en veninfart. Du får sedan andas in en radioaktiv gas och därefter tar vi bilder. Därefter får du en injektion med ett radioktivt ämne och ytterligare en serie bilder tas. Bildtagningarna gör med armarna sträckta bakom huvudet. Bildtagningarna tar cirka 30 minuter.

Om du är kallad med brev eller kontaktad per telefon så är det förmodligen en kontroll inför utsättande av läkemedel (antikoagulantia).

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.


Senast uppdaterad: 2018-08-20 09:51