EDTA chrome-clearance

Med hjälp av radioaktivt krom kan man ta reda på hur bra njurarna renar blodet. Det är värdefullt att veta hur njurarna fungerar om du har medicinering som kan skada njurarna, har en sjukdom som kan skada njurarna, inför och efter transplantation (även donatorer) och behandlingar som kan skada njurarna.

Undersökningen bör inte göras om du har feber över 38,5 grader Celsius. Du bör inte heller ha genomgått en röntgenundersökning med kontrast dagarna före, eller ta läkemedel som är starkt urindrivande (tex Furix). Kontakta i så fall oss.

Under dagen ska man inte utsätta sig för tyngre fysisk ansträngning (till exempel träningspass, hårt kroppsarbete).

Vuxna:

Först sätts en veninfart och ett provrör med blod tas. Därefter ges en injektion med ett radioaktivt läkemedel. Det är koncentrationen av detta läkemedel som sedan mäts i de blodprover som tas senare. Läkemedlet känns inte av alls. 

Provtagning sker, vanligtvis, efter fyra timmar. Tiden är noga. Man behöver inte vara kvar på mottagningen mellan injektion och provtagning. Det kan ibland bli aktuellt att komplettera med ett blodprov nästa dag, cirka 24 timmar efter injektionen. Detta kan antingen utföras på provtagningscentralen i huvudentrén eller på vårdcentral. Du får med dig provrör och remiss från oss.

Det går bra att äta och dricka emellan injektion och provtagning.

Total undersökningstid blir på grund av tiden mellan injektion och provtagning, cirka 4-5 tim.

Barn:

Yngre barn (2-8 år) ska gå till barndagvården först. De kommer att sätta en veninfart (vanligtvis i armveck eller på handrygg) men först får man en bedövningskräm. Barn över 8 år som vill ha bedövningskräm får det hos oss på Nuklearmedicin. Bedövningskrämen får verka i cirka en timma. Därefter sätts en veninfart.

Ett provrör med blod tas. Sedan ges en injektion med ett radioaktivt läkemedel. Det är koncentrationen av detta läkemedel som mäts i de blodprover som tas senare. Läkemedlet känns inte av alls.

Det är provtagning vid 1,5 och 3,5 tim efter injektionen. Ett till två provrör blod tas vid varje tillfälle. Passa tiden noga eftersom den är viktig för mätningen. Man behöver inte vara på mottagningen emellan provtagningarna.

Det går bra att äta och dricka.

Total undersökningstid blir på grund av uppehållet mellan injektion och provtagning ca 3.5-4 tim.

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35