Logopedimottagning öron näsa hals

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefon tidsbokning

033 - 616 46 20

Ovanstående telefonnummer kan du ringa om du behöver komma i kontakt med Logopedmottagning ÖNH för av-/ombokning.

Telefontider
Måndag till fredag: 10:00 – 11:00
Övrig tid går det bra att lämna meddelande.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 18, Plan 5

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Logopedienheten/Logopedmott. öron näsa hals
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du information inför ditt besök, kontaktuppgifter och de e-tjänster som finns via 1177.

Om mottagningen

Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörning, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal och sväljsvårigheter samt arbetar med röstbehandling vid könsdysfori och andningsträning vid EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction). Vi arbetar också med rehabilitering till vuxna som genomgått laryngektomi eller behandlats för någon form av huvud-/halscancer som påverkar tal, röst och sväljning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Barn och ungdomar som stammar remitteras ofta via barnhälsovården (BVC) eller skolhälsovården. Vårdnadshavare kan även skicka egenremiss via 1177.se.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket. 

Så checkar du in ditt besök själv

Ta med dig ID-handling, kallelse med eventuellt bifogade formulär och eventuellt högkostnadskort.

Om du inte kan checka in med mobil, anmäl ditt besök hos logopeden på logopedmottagning ÖNH.

Avboka ditt besök om du inte kan komma, antingen genom att logga in till 1177.se eller genom att ringa till tidsbokningen.

Om du har behov av tolk behöver det bokas innan besöket. Kontakta tidsbokningen för hjälp med bokning av tolk.

Checklista inför ditt besök

Kom ihåg

  • Läs informationen som du fått tillsammans med kallelsen.
  • Fyll i eventuella blanketter och frågeformulär och ta med till besöket.

Vi som arbetar här

På logopedmottagningarna arbetar logopeder. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen. 

Digitalt vårdmöte

Här hittar du mer information om digitala vårdmöten. Du träffar din vårdkontakt via ett videosamtal.

Självincheckning

Nu kan du som har en bokad tid checka in och betala ditt besök via din mobiltelefon.

Stöd vid sjukskrivning

Här hittar du tips och råd vid sjukskrivning samt information om hur du kan få stöd av och kontakt med SÄS rehabkoordinatorer.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefon tidsbokning

033 - 616 46 20

Ovanstående telefonnummer kan du ringa om du behöver komma i kontakt med Logopedmottagning ÖNH för av-/ombokning.

Telefontider
Måndag till fredag: 10:00 – 11:00
Övrig tid går det bra att lämna meddelande.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 18, Plan 5

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Logopedienheten/Logopedmott. öron näsa hals
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du information inför ditt besök, kontaktuppgifter och de e-tjänster som finns via 1177.

Om mottagningen

Vi arbetar med diagnostik och behandling av patienter med röststörning, stamning, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal och sväljsvårigheter samt arbetar med röstbehandling vid könsdysfori och andningsträning vid EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction). Vi arbetar också med rehabilitering till vuxna som genomgått laryngektomi eller behandlats för någon form av huvud-/halscancer som påverkar tal, röst och sväljning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Barn och ungdomar som stammar remitteras ofta via barnhälsovården (BVC) eller skolhälsovården. Vårdnadshavare kan även skicka egenremiss via 1177.se.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket. 

Så checkar du in ditt besök själv

Ta med dig ID-handling, kallelse med eventuellt bifogade formulär och eventuellt högkostnadskort.

Om du inte kan checka in med mobil, anmäl ditt besök hos logopeden på logopedmottagning ÖNH.

Avboka ditt besök om du inte kan komma, antingen genom att logga in till 1177.se eller genom att ringa till tidsbokningen.

Om du har behov av tolk behöver det bokas innan besöket. Kontakta tidsbokningen för hjälp med bokning av tolk.

Checklista inför ditt besök

Kom ihåg

  • Läs informationen som du fått tillsammans med kallelsen.
  • Fyll i eventuella blanketter och frågeformulär och ta med till besöket.

Vi som arbetar här

På logopedmottagningarna arbetar logopeder. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen. 

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Digitalt vårdmöte

Här hittar du mer information om digitala vårdmöten. Du träffar din vårdkontakt via ett videosamtal.

Självincheckning

Nu kan du som har en bokad tid checka in och betala ditt besök via din mobiltelefon.

Stöd vid sjukskrivning

Här hittar du tips och råd vid sjukskrivning samt information om hur du kan få stöd av och kontakt med SÄS rehabkoordinatorer.