Kurator somatisk vård

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

033-616 22 47
mån - fre 10:00 - 11:30

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
Plan 7
Ingång 10

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Kurator- och psykologenhet
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

En kurator arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Målsättningen är att genom psykosociala insatser bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för patienter på Södra Älvsborgs sjukhus.

Kurator kan erbjuda stöd i en akut krissituation och med stödjande eller bearbetande samtalskontakt för patienter och närstående. Kurator kan också hjälpa till med information kring olika former av rehabilitering och vilka stöttande samhällsresurser som finns att tillgå efter sjukdom och skada. Vi bistår också med information om ekonomiska frågeställningar och lagstiftning kring sociala frågor.

Söka vård hos oss

Du som patient eller anhörig kan komma i kontakt med kurator via remiss från läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal. Du kan också skicka in en egenremiss genom  1177 Vårdguidens E-tjänster

Vid ditt besök hos oss

Besök hos kurator ska anmälas i incheckningen på entréplan i Rehabhuset ingång 10. Detta gäller inte patienter som är inneliggande på en vårdavdelning. Mottagningsbesök kostar 100 kronor. Det är viktigt att avboka besök om du inte kan komma antingen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa den kurator du ska träffa.

Vi som arbetar här

Vår yrkestitel är socionom. Inom sjukvården kallas vi för kuratorer.

Ansvariga för mottagningen

Tom Nielsen, Enhetschef

Telefon
033 - 616 13 67

E-post 
tom.nielsen@vgregion.se

Mer om verksamheten

Neuro- och rehabiliteringskliniken

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2018-10-01 14:17