Klinisk patologi och cytologi

Kontaktuppgifter

Växeltelefon

Öppettider

Gäller v25-32
mån - tor 7:00 - 14:00
Gäller v25-32
fre 7:00 - 12:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
plan 4
Ingång 16

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Laboratorium för klinisk patologi och cytologi
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Laboratoriet analyserar cell- och vävnadsprover från patienter på SÄS, Alingsås lasarett, Närhälsan och privata vårdgivare, som en del i att ställa rätt diagnos. Undersökningar av spermaprov görs i samband med fertilitetsundersökningar och kontroll efter manlig sterilisering (vasektomi).

Laboratoriet gör också obduktioner och ansvarar för huvuddelen av bårhusverksamheten. Obduktion utförs för att klarlägga dödsorsak och ge ökad kunskap om olika sjukdomar.

Söka vård hos oss

För att lämna spermaprov ska din vårdgivare ha skrivit en remiss (pappersremiss) som du tar med dig. Din vårdgivare kan vara din vårdcentral, infertilitetsmottagningen eller en privat klinik.

Vid ditt besök hos oss

Vi har en öppen spermaprovsmottagning på tisdagar och onsdagar klockan 08:00-09:00. Inlämning sker på laboratoriet för klinisk cytologi. Läs provtagningsanvisningar innan du lämnar in provet.

Provtagningsanvisning spermaprov fertilitet (pdf)

Provtagningsanvisning spermaprov efter vasektomi (pdf) 

Checklista inför ditt besök

  • ta med pappersremiss från läkaren som skrivit remissen
  • ta med giltig identitetshandling
  • förvara provet nära kroppen (i innerficka eller liknande)
  • provet tas hemma och lämnas in inom 1,5 timme

Vi som arbetar här

Biomedicinska analytiker, labtekniker, cytodiagnostiker, patologer och sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Christer Kindahl, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 18 91

E-post 
christer.kindahl@vgregion.se

Mer om verksamheten

Klinisk patologi och cytologi

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2017-09-18 13:40