Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Har du svullna ben och vill vara med och utvärdera en ny kompressionsstrumpa i en studie?

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) söker deltagare till en klinisk studie för att utvärdera en ny innovativ kompressionsstrumpa. Studien handlar om att utvärdera kompressionsstrumpans förmåga att minska benödem i jämförelse med ordinarie kompressionsstrumpa. Vidare utvärderas upplevd komfort, symtomlindring och användarvänlighet. Kompressionsstrumpan är CE-märkt och studien är godkänd av etikprövningsmyndighet. Slumpen avgör om du får ordinarie kompressionsstrumpa eller den nya strumpan.

För att eventuellt kunna delta i studien ska du uppfylla nedan kriterier

  • Du är i behov av kompressionsbehandling klass II eller klass III
  • Du lider av venös insufficiens eller lymfödem,
  • Du tolererar kompressionsbehandling
  • Du ger ditt samtycke till att medverkan i studien.

Studien innebär två besök på hudmottagningen på SÄS i Borås. Vid första besöket görs kontroller, kompressionsstrumpa utprovas och en enkät besvaras. Vid återbesök två veckor senare utvärderas behandlingen med uppföljande kontroller samt enkätfrågor. Det andra besöket kan ske i hemmet. Inga vävnadsprover eller blodprover kommer att tas.

Alla studierelaterade besök, undersökningar och kompressionsstrumpor är kostnadsfria.

Intresserad?

För mer information och anmälan är du välkommen att ringa ansvarig forskare Ulrika Källman på telefon 033-6162811.

Ansvarig läkare: Melina Fallenius, Hudmottaningen, SÄS Borås
Ansvarig forskare: Ulrika Källman, Forskningsenheten, SÄS Borås

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR.

Senast uppdaterad: 2020-08-27 11:50