Hörcentralen (Habilitering & Hälsa)

På audionommottagningen erbjuds diagnos, habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar som har hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Hörselteamen erbjuder fördjupad rehabilitering. Våra dövteam ger psykosocialt och pedagogiskt stöd till teckenspråkiga över 18 år. Dövblindteam ger råd, stöd, information och kunskap till personer med dövblindhet och deras närstående.

Borås

Audionommottagning Borås (Extern hemisda)

Hörhjälpmedel Borås (Extern hemisda)

Hörselteam Borås (Extern hemisda)

Skene

Audionommottagning Skene (Extern hemisda)

Senast uppdaterad: 2019-04-15 14:48