Taktil massage

Taktil massage är en alternativ metod som idag används på många sjukhus och andra vårdinrättningar. Massagen är en mjuk omslutande beröring av huden, där man gör strykningar med ett lätt tryck. Vid massagen används olja, med eller utan doft.

Taktil massage aktiverar vårt "lugn och ro-system" där hormonet oxytocin har en framträdande roll. Ocytocin medverkar bland annat till att öka avslappning, sänka stress och stärka kroppsuppfattningen. Behandling kan ge smärtlindring, minska illamående och ge bättre sömn.

Massagen sker på hematologisk och onkologisk dagvård, plan 7. Den kostar 100 kronor och ingår i högkostnadskortet. Kontakt tas via sjuksköterska, läkare eller kurator på hematolog- och onkologmottagningen eller dagvården.

Metoden har utarbetats under trettio år. Forskning bedrivs på flera ställen med goda resultat.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34