Informationsträffar förlossningen

Vi på förlossningsavdelningen i Borås har gjort en presentation med text och bilder som visar hur det ser ut på avdelningen och ger information inför er förlossning. Detta är något som blivande föräldrar har uttryckt behov och önskemål om. Ingen föranmälan behövs.

Från v 41 försvinner den tillfälliga gångstigen till matsalen (restaurang Gastronomen) och konferenslokalen Elin Odencrantz. Det är entrén till den nya vårdbyggnaden i psykiatrins kvarter som ska byggas. Istället gäller ingång 3 vid Samaritvägen. Skyltar visar vägen via kulverten fram till ingången som har nr 29.

Hösten 2018

Datum
23 augusti, 13 september, 15 oktober (måndag), 25 oktober, 19 november (måndag) och 6 december.

Våren 2019

Datum
10 januari, 31 januari, 18 februari (obs måndag), 14 mars, 4 april, 25 april, 16 maj, 5 juni (obs onsdag) samt 13/6.

OBS! De som är beräknade till början av sommaren väljer första tillfället 5/6 och de som är beräknade från mitten av juli och framåt väljer det senare tillfället 13/6.

Tid
Klockan 15:00 - 16:30. Det är beräknat att visningen tar en timma. Barnmorskorna stannar kvar en halvtimma efteråt för att besvara eventuella frågor.

Plats
Elin Odencrantssalen vid sjukhusets matsal, ingång 29, på entréplan. På grund av ombyggnationer så hänvisar vi till besöksparkeringen som är markerad på kartan vid detta besökstillfälle.

Välkomna!

Barnmorskorna på förlossningsavdelningen

 

Senast uppdaterad: 2019-01-25 13:29