Informationsträffar förlossningen

Vi på förlossningsavdelningen i Borås har gjort en presentation med text och bilder som visar hur det ser ut på avdelningen och ger information inför er förlossning. Detta är något som blivande föräldrar har uttryckt behov och önskemål om. Ingen föranmälan behövs.

Våren 2018

Datum
11 januari, 1 februari, 22 februari, 15 mars, 4 april (onsdag), 26 april, 17 maj och 7 juni.

Tider för visning hösten 2018

Datum
23 augusti, 13 september, 15 oktober (måndag), 25 oktober, 19 november (måndag) och 6 december.

Tid
Klockan 15:00 - 16:30. Det är beräknat att visningen tar en timma. Barnmorskorna stannar kvar en halvtimma efteråt för att besvara eventuella frågor.

Plats
Elin Odencrantssalen vid sjukhusets matsal, ingång 29, på entréplan. På grund av ombyggnationer så hänvisar vi till besöksparkeringen som är markerad på kartan vid detta besökstillfälle.

Välkomna!

Barnmorskorna på förlossningsavdelningen