BUP asylmottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 12:00

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Besöksadress

Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus BUP Asylmottagning
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

BUP asylmottagning vänder sig till alla åldrar och tar emot asylsökande och papperslösa vuxna, barn och ungdomar i behov av psykiatrisk vård på specialistnivå. Mottagningen gör fördjupade utredningar, diagnostiserar och behandlar de psykiska störningar som kräver specialiserad vård.

Vi bistår också med konsultationer till och samverkar med primärvård, elevhälsa, socialtjänst och habilitering.

Söka vård hos oss

Som patient kan du få kontakt med mottagningen genom remiss från vårdcentral eller annan klinik. Du kan även skriva en remiss själv (egenremiss) där du beskriver din upplevda psykiska ohälsa och på vilket sätt symtomen påverkar dig i din vardag. Remiss kan i samråd med dig skrivas av anhörig, god man, skola eller myndighet.

Vi gör en bedömning av hur vi bäst ska kunna hjälpa till, med utredning och/eller behandling. Ibland är det mera lämpligt att vi hjälper till med kontakt med annan verksamhet, inom regionen eller i kommunen.

Vi har endast tidbokade samtal. Ett första besök erbjuds inom några veckor. För barn och ungdomar under 18 år gäller vårdgarantin om max 30 dagar. Vi bokar tolk till våra samtal.

Barn och ungdomar är vid akuta situationer välkomna att ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska klinikens akutmottagning för att rådgöra och vid behov få en akut tid. Vuxna, 18 år och äldre, ska kontakta vuxenpsykiatrins akutmottagning.

Egenremiss för barn och ungdomar (pdf)

Egenremiss för vuxna (pdf)

Om det inte är en akut situation, ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Vid ditt besök hos oss

Kontakten på mottagningen inleds med bedömningssamtal, där de som är berörda av problemet är välkomna att delta. Därefter beslutas på behandlingskonferens vilken typ av vård som kan erbjudas. En vårdplan skrivs i samverkan med dig. Hur länge en kontakt fortsätter varierar mycket, från enstaka möten till fleråriga kontakter.

Behandling

Vi har en bred kompetens och arbetar utifrån flera psykoterapeutiska inriktningar. Beroende på vårdbehov kan vi erbjuda:

 • krisbearbetning
 • stödsamtal
 • beteendeaktivering och fysisk aktivitet på recept med motiverande samtal
 • psykoterapeutiska insatser individuellt eller för familjen
 • traumafokuserade behandlingar för posttraumatiskt stressyndrom
 • läkemedelsbehandling under kortare eller längre tid
 • konsultationer, vårdplanering och nätverksarbete tillsammans med andra verksamheter
 • psykoedukativa grupper för ensamkommande ungdomar. Ungdomarna får information om och möjlighet till samtal kring vanligt förekommande symtom när man varit med om svåra upplevelser, och råd och stöd kring sömn, känslor och vad vi mår bra av.

Patientavgifter   

Barn och ungdomar upp till 20 år: ingen avgift.
Vuxna:  läkarbesök 50 kronor, övriga behandlare: 25 kronor.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

 • kallelse
 • LMA-kort, fotolegitimation eller annan ID-handling 
 • eventuell medicinlista
 • eventuell hälsodeklaration

Vi som arbetar här

På BUP asylmottagning arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och medicinsk sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Katrin Sepp, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 44 41

E-post
katrin.sepp@vgregion.se

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Mer om verksamheten

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Senast uppdaterad: 2018-02-01 15:17