BUP PTSD-mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 12:00

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Besöksadress

Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus BUP PTSD-mottagning
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

PTSD-mottagningen erbjuder behandling för barn och ungdomar med huvuddiagnos posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Mottagningen erbjuder även traumafokuserad PTSD-behandling för föräldrar till våra barn- och ungdomspatienter.

Vid misstanke om posttraumatiskt stressyndrom erbjuds du som förälder fylla i en självskattningsskala på PTSD-mottagningen. Mottagningens behandlingsmetoder är baserade på traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. Mer information om metoder och tillvägagångssätt finns i våra informationsbroschyrer.

Behandlingar görs av psykologer med särskild utbildning. Under pågående behandling kvarstår alltid patientens ursprungliga öppenvårdskontakt inom barn- och ungdomspsykiatri. För vuxna patienter kan vi enbart erbjuda psykoterapikontakt. För andra vårdbehov hänvisar vi till övrig vård.

Söka vård hos oss

Patienter tas emot efter remiss från barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, vid misstanke om PTSD.

För barn och ungdomar upp till 20 år är besöken på PTSD-mottagningen kostnadsfria. För vuxna kostar det 100 kr per besök. Frikort gäller.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation eller annan ID-handling 
  • eventuell medicinlista
  • eventuell hälsodeklaration

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På BUP PTSD-mottagning arbetar psykolog och medicinsk sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Katrin Sepp, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 44 41

E-post
katrin.sepp@vgregion.se

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Mer om verksamheten

Barn- och ungdomspsykatrisk klinik

Senast uppdaterad: 2018-02-01 15:35