Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BUP neuropsykiatrisk mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

033 - 616 16 81 sjuksköterska

Telefontider

måndag - fredag
8:15 - 12:00

Sjuksköterska
måndag - torsdag .......... 10:00 - 11:00

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Växeltelefon

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås
Vårdpersonal röntgar en pojkes arm.

För dig som patient

Här samlas praktisk information som du som patient och besökare kan ha nytta av att känna till inför, under och efter din vistelse hos oss.

Mottagningen har ett specialistteam som genomför neuropsykiatriska utredningar. De görs när man misstänker att barnets svårigheter påverkar dess vardag så negativt att de innebär en funktionsnedsättning. Det som utreds är om barnet har svårigheter inom autismområdet.

Vad kan du få hjälp med

NP-center BUP tar emot barn och ungdomar (6-18 år) med en konstaterad neuropsykiatrisk diagnos (autism och/eller ADHD) utan intellektuell funktionsnedsättning i kombination med måttlig och allvarlig psykisk ohälsa. Du och din familj kan få hjälp hos oss om du har autism eller ADHD i kombination med till exempel bipolär sjukdom, depression, psykostillstånd, trauma, tvångssymtom eller ångestsyndrom som inte kunnat behandlas i primärvården.

NP Lättspår tar även emot för medicinsk behandling av ADHD.
Mottagningen har ett specialistteam som genomför neuropsykiatriska utredningar. Utredning görs när man misstänker att barnets svårigheter påverkar dess vardag så negativt att de innebär en funktionsnedsättning. Det som utreds är om barnet har neuropsykiatriska svårigheter; till exempel autism. ADHD, tourettes syndrom, trotssyndrom eller liknande.
Söka vård hos oss

Söka vård hos oss

För att komma till NP-center BUP för behandling behöver remiss inkomma från någon av öppenvårdsmottagningarna inom barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) alternativt primärvården (vårdcentral eller Ungas Psykiska Hälsa). Är barnet under fyra år är det psykolog eller läkare inom barnhälsovården (BVC) som skriver remissen.

Om du misstänker att ditt barn har autism eller ADHD och behöver en utredning, kontakta någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar. Remisser tas emot på våra öppenvårdsmottagningar där man bedömer remissen och fördelar till rätt vårdinstans.

Vid ditt besök hos oss

Nybesök

Det första besöket handlar om att du får beskriva din vardagssituation och dina problem eller svårigheter. Kan vi inte ge det stöd som du söker, hjälper vi till att kontakta rätt verksamhet eller myndighet.

Behandlingskonferens

Behandlaren du träffat under nybesöket tar sedan med sig informationen som kommit fram under nybesöket till behandlingskonferens. I en behandlingskonferens deltar flera olika professioner så som läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog. De gör tillsammans en bedömning kring vilka behandlingsinsatser du kommer att erbjudas.

Planering

När behandlingskonferensen är genomförd blir du kontaktad för att delges teamets bedömning. Tillsammans diskuterar vi mål och planerade åtgärder.
Behandlande åtgärder

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling i grupp eller individuellt.

Utvärdering

Tillsammans utvärderar vi behandlingsinsatsen. När du inte behöver fler åtgärder från NP-center BUP avslutas kontakten.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med:

  • Kallelse
  • Fotolegitimation eller annan ID-handling 
  • Eventuell medicinlista
  • Eventuell hälsodeklaration

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På NP-center BUP arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, socialpedagog, dietist och medicinsk sekreterare.

Vårdpersonal röntgar en pojkes arm.

För dig som patient

Här samlas praktisk information som du som patient och besökare kan ha nytta av att känna till inför, under och efter din vistelse hos oss.

Erika Haglöf

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Boka din egen hälsocoach

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. Boka din egen hälsocoach helt kostnadsfritt som du träffar i mobilen, surfplattan eller via dator.


Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:25