Antenatal mottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - fre 8:00 - 9:00
mån - tor 13:00 - 13:30

Växeltelefon

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Antenatal mottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Antenatal betyder före födelsen. På mottagningen utförs ultraljudsundersökningar och fosterdiagnostik. Vi kontrollerar även riskgraviditeter, det vill säga sådant som kan leda till komplikationer i graviditeten eller under förlossningen.

Söka vård hos oss

Samtliga gravida kvinnor erbjuds en ultraljudsundersökning, som sker från vecka 18+0. Till specialistmödravården kommer kvinnor endast via remiss från sin mödrahälsovård.

Vid ditt besök hos oss

Ultraljudsverksamhet

Syftet med undersökningen är att fastställa hur långt graviditeten kommit och att beräkna förlossningsdag och antalet foster. Fostret avbildas i sin helhet vid denna graviditetslängd, och man kan se dess hjärtslag och rörelser. Vid undersökningen kan vissa större missbildningar misstänkas eller upptäckas.

Det kan innebära att du får ta ställning till om ytterligare provtagning eller utredning ska göras. Om du vill undvika sådan information, bör du avstå från ultraljudsundersökningen. Även om fostret ser friskt ut kan man inte garantera att det är friskt och välskapt. Könsbestämning ingår inte i undersökningen.

Specialistmödravård

Här kontrolleras riskgraviditeter som till exempel högt blodtryck, tvillinggraviditet, havandeskapsförgiftning och tillväxthämning, det vill säga att barnet växer för lite i livmodern. På specialistmödravården förekommer övervakning av fostrets hjärtslag, blodtrycks- och blodprovstagning. Kvinnor med stark oro inför stundande förlossning kan här få kontakt med Auroragruppen inom specialistmödravården.

Auroragruppen

Rädslan för att föda kan ibland hämma glädjen över ett väntat barn. Tidigare förlossningsupplevelser, väninnors berättelser samt egna tankar och föreställningar om födandet är några av orsakerna till förlossningsrädsla. Att föda handlar också om att våga utlämna sig och släppa kontrollen, vilket verkar skrämmande för många kvinnor.

Auroraverksamheten har som målsättning att stötta förlossningsrädda kvinnor, så att förlossningsupplevelsen blir så bra som möjligt oavsett förlossningssätt. Auroragruppen består av sju barnmorskor, som har kunskap och intresse för att hjälpa förlossningsrädda kvinnor. Gruppens medlemmar får regelbunden handledning av en psykolog. Information om Aurora ges på barnmorskemottagningarna eller via specialmödravården enligt kontaktuppgifterna på denna sida.

Vi som arbetar här

Läkare och barnmorskor.

Ansvariga för mottagningen

Annelie Peischl, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 31 02

E-post
annelie.peischl@vgregion.se

Mer om verksamheten

Kvinnoklinik


Senast uppdaterad: 2017-11-08 08:36