Anhöriginformation / Utbildningar

Många patienter och anhöriga vill ha information om tvångssyndrom som riktar sig till anhöriga. Av erfarenhet vet vi att många anhöriga på ett eller annat sätt blir indragna i patientens tvångssyndrom. En del hjälper till att utföra tvångshandlingar utan att vara medvetna om att deras försök till att hjälpa istället bidrar till att tvångssyndromet hålls vid liv.

Därför anordnar vi fortlöpande utbildningar för anhöriga. Utbildningen är kostnadsfri och är bara till för anhöriga/närstående. Inga patienter kommer att närvara och inga enskilda patientärenden kommer att diskuteras. Innehållet är samma varje gång och man kan komma en gång eller flera.

Ibland kan det underlätta för patienten om denne själv vill att anhörig är med som stöd under själva behandlingen.

Information om datum och anmälningsformulär kommer inom kort.

Senast uppdaterad: 2019-01-25 13:43