Sekretess på könsmottagningen

På könsmottagningen använder vi oss av en separat databas till journalen, som bara personal som arbetar vid könsmottagningen kan läsa. Vi ingår inte i NPÖ (Nationell patientöversikt), för att öka sekretessen för dig.

All personal inom vården lyder under sekretess och har tystnadsplikt. 

Om du har behov av extra stark sekretess till exepmel på grund av hot mot dig, eller om du har skyddad identitet, önskar vi att du meddelar det vid din första kontakt med oss om det är möjligt.

Senast uppdaterad: 2019-05-06 08:49