Avdelningar och mottagningar

Hitta kontaktuppgifter och information om ditt besök på våra avdelnings- och mottagningssidor.

Akutsjukvård

Allergier och överkänslighet

Barn och ungdom

Blod och lymfkörtlar

Cancer, tumörer och onkologi

Graviditet och förlossning

Hjärna och nervsystem

Hjärta och blodkärl

Hud, hormoner och diabetes

Infektioner

Könsorgan

Leder, muskler och skelett

Lungor och luftvägar

Mage, njurar och tarm

Mun, tänder och tal

Operation och kirurgi

Psykiska sjukdomar och besvär

Röntgen

Skador och olyckor

Smärta och värk

Vuxenpsykiatri

Ögon

Ögon, näsa och hals


Akutsjukvård

Akutmottagning

Barnakutmottagning

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Till sidans topp

Allergier och överkänslighet

Allergi- och astmamottagning

Lungmottagning

Hudbehandlingsenhet Alingsås

Hudbehandlingsenhet Borås

Hudbehandlingsenhet Skene

Hudbehandlingsenhet Ulricehamn

Hudmottagning

Till sidans topp

Barn och ungdom

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lerum

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Skene

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Ulricehamn

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Viskan, Borås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene

Barnakutmottagning

Barnavdelning

Barndagvård

Barnlogopedmottagning, BLOM

Barnmottagning

BB-avdelning

BB-mottagning

BUP akutavdelning

BUP akutmottagning

BUP asylmottagning

BUP mellanvård

BUP neuropsykiatrisk mottagning

BUP PTSD-mottagning

Neonatalvårdavdelning

Till sidans topp

Blod och lymfkörtlar

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Transfusionsmedicin Borås

Till sidans topp

Cancer, tumörer och onkologi

Bröstmottagning

Gynekologisk mottagning

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Hudmottagning

Kirurgavdelning 4

Kirurgmottagning

Kirurg-och öronavdelning

Lungmottagning

Smärtenhet

Smärtresursmottagningen

Onkologdagvård

Onkologmottagning

Palliativ avdelning

Palliativ öppenvård

Urologmottagning

Till sidans topp

Graviditet och förlossning

BB-avdelning

BB-mottagning

Neonatalvårdavdelning

Förlossning

Till sidans topp

Hjärna och nervsystem

Arbetsterapi rehab

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Fysioterapi rehab

Neurologiavdelning

Neurologimottagning

Strokeavdelning

Strokemottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Neuropsykiatri

Till sidans topp

Hjärta och blodkärl

Antikoagulationsmottagning, AK-mottagning

Hjärtavdelning

Hjärtintensivavdelning, HIA

Strokeavdelning

Strokemottagning

Klinisk fysiologi

Till sidans topp

Hud, hormoner och diabetes

Diabetesmottagning

Dialysmottagning Borås

Dialysmottagning Skene

Endokrinologmottagning

Hematolog- och onkologvårdavdelning

Hematologdagvård

Hematologmottagning

Hudbehandlingsenhet Alingsås

Hudbehandlingsenhet Borås

Hudbehandlingsenhet Skene

Hudbehandlingsenhet Ulricehamn

Hudmottagning

Till sidans topp

Infektioner

Infektionsavdelning

Infektionsmottagning

Till sidans topp

Könsorgan

Endokrinologmottagning

Gynekologisk avdelning

Gynekologisk dagvård

Gynekologisk mottagning

STD-mottagning

Till sidans topp

Leder, muskler och skelett

Geriatrisk avdelning

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Nuklearmedicin

Ortopedisk mottagning E50

Ortopedisk planeringsmottagning

Ortopedisk vårdavdelning E51

Ortopedteknik

Reumatologisk mottagning

Till sidans topp

Lungor och luftvägar

Allergi- och astmamottagning

Lungmottagning

Lungvårdavdelning

Till sidans topp

Mage, njurar och tarm

Dialysmottagning Borås

Dialysmottagning Skene

Endoskopi Borås

Endoskopi Skene

Mag- och tarmmottagning

Njurmottagning

PD-mottagning

Självdialysmottagning Solhem

Till sidans topp

Mun, tänder och tal

Barnlogopedmottagning, BLOM

Logoped

Till sidans topp

Operation och kirurgi

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgavdelning 4

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA

Kirurgmottagning

Kirurg-och öronavdelning

Operationsavdelning Skene

Operationsenhet 1

Operationsenhet 2

Till sidans topp

Psykiska sjukdomar och besvär

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Elinsdal

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning Skene

BUP neuropsykiatrisk mottagning

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Lerum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark

Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem

Vuxenpsykiatrisk mottagning Vårgårda

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 4

ldrepsykiatriskt team

Till sidans topp

Röntgen

Röntgen Borås

Röntgen Skene

Röntgen Ulricehamn

Nuklearmedicin

Till sidans topp

Skador och olyckor

Akutmottagning

Ambulanssjukvård

Arbetsterapi rehab

Barnakutmottagning

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Fysioterapi rehab

Intensivvårdsavdelning

Till sidans topp

Smärta och värk

Arbetsterapi rehab

Central arbets- och fysioterapienhet Borås

Central arbets- och fysioterapienhet Skene

Kirurg- och ortopedmottagning

Kirurgi och ortopedi planeringsmottagning Skene

Smärtenhet

Smärtresursmottagningen

Ortopedisk mottagning E50

Ortopedisk planeringsmottagning

Ortopedisk vårdavdelning E51

Ortopedteknik

Reumatologisk mottagning

Till sidans topp

Vuxenpsykiatri

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende och LARO

Vuxenpsykiatrisk mottagning Björkängen

Vuxenpsykiatrisk mottagning Borås

Vuxenpsykiatrisk mottagning Centrum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Lerum

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark

Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Vuxenpsykiatrisk mottagning PSL

Vuxenpsykiatrisk mottagning Solhem

Vuxenpsykiatrisk mottagning Vårgårda

Vuxenpsykiatrisk rehabiliteringsmottagning

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 1

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 2

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 3

Vuxenpsykiatrisk vårdavdelning 4

Till sidans topp

Ögon

Ögonmottagning

Ögonoperation

Till sidans topp

Ögon, näsa och hals

Öron-näs-halsmottagning Borås

Öron-näs-halsmottagning Skene

Kirurg-och öronavdelning

Till sidans topp

Avdelningar och mottagningar A-Ö

A| B | C | DEFGHIJKLMNO

P | Q | RSTUV | W | X | Y | Z | Å | ÄÖ

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Ä
 • Ö
Senast uppdaterad: 2017-11-08 15:32