Blodgruppering

Analysprincip

Blodgruppering omfattar dels bestämning av A och B antigen på erytrocyter och dels förekomst på anti-A och anti-B i plasma från samma prov samt jämförelse mellan dessa undersökningar. En blodgruppering kompletteras alltid med en antikroppsscreening, dock ej vid akut blodgruppering, se anmärkning. 

Provtagning

Rör EDTA, 7/6,0 mL.

Kapillärt prov kan tas i 2 microtainerrör EDTA. Till blodgruppering på gravida, taget på BMM, erfordras ytterligare 1 rör EDTA, 7/6,0 mL. 

Remiss

Transfusionsmedicin Obs! kräver provtagarens namnteckning! 

Anmärkning

Vid positiv antikroppsscreening görs antikroppsutredning. Transfusionsmedicin väljer lämplig utredningsväg.Tänk på att ta blodgruppering i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning hinner utföras.

Akut blodgruppering

Blodgruppering som måste vara färdig snabbt utförs som Akut blodgruppering. Svarsrapport är märkt med: AKUTSVAR. Antikroppsscreening och serum/plasmagruppering ingår ej i akut blodgruppering. Provet följs upp med fullständig blodgruppering senast nästföljande vardag. Vid behov av blod i mycket akut situation kan akutsvar lämnas inom 20 minuter vid okomplicerad blodgruppering. Svarsrutin AB0-och Rh(D) gruppering och resultat av antikroppsscreening besvaras alltid. Positiv antikroppsscreening besvaras med antikroppens specificitet, DAT och ev. transfusionsråd. Icke akuta blodgrupperingar senast nästkommande vardag.

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25