Nasopharynxprov

Medicinsk bakgrund

Kolonisering av nasopharynx med potentiella luftvägspatogener förekommer ofta hos barn, varför odlingsfynden måste tolkas med försiktighet. God korrelation föreligger beträffande förekomst av patogena bakterier i nasopharynx och i mellanörat vid akut otitis media.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. Kryssa för Nasopharynx-allmän odling. Ange specifik relevanta kliniska data samt ev antibiotikabehandling, specifik frågeställning.

Material

Nasopharynxsekret

Provtagning

Pinnen förs in i näsan mot bakre svalgväggen. Låt pinnen ligga kvar några sekunder. Om patienten kan hosta är detta en fördel. Placera sedan pinnen i transportmediet. Provtagningset med pinne, blå kork.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Hur snabbt får man svar

Efter 2-3 dygn

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25