Mycoplasma (mycoplasma pneumonie)

Medicinsk bakgrund

Orsakar luftvägsinfektioner speciellt bronkit och bronkopneumoni. Påvisning sker med serologi. Prov bör tas i det akuta skedet av sjukdomen, dock ej tidigare än ca 1 vecka efter insjuknandet.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologisk provtagning och Bakteriologisk serologi kryssas Mycoplasma IgM för. Ange relevanta kliniska data. Insjukningsdatum. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

1 ml blod eller 150 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Prov besvaras Negativ, Gränsvärde eller Positiv.

För säkrare bedömning begärs ibland ytterligare prov av laboratoriet som bör tas 2-4 veckor efter det första provet.

Tolkning

Vuxna har ofta dålig produktion av IgM. Hos vuxna över 40 år saknas dessa i mer än 50 % av fallen.

Mätprincip

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen

3 ggr/vecka.

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:31