Hepatit B

Medicinsk bakgrund

Kallas även inokulationshepatit. Inkubationstid är 2-6 mån. Infektion med hepatit B virus (HBV) kan förlöpa subkliniskt eller akut. Om Hepatit B infektionen ej läker ut kan den övergå i en kronisk aggressiv eller kronisk persisterande form. HBV smittar genom blod, sex och mor till barn. Tre av virusets antigena strukturer (Ag) HBsAg, HBeAg och HBcAg är av diagnostisk betydelse. Vid infektion utvecklas antikroppar mot dessa antigen (AntiHBs, AntiHBe och AntiHBc). Antikroppar och antigener analyseras för att bedöma akut/utläkt infektion och för att bedöma smittsamhet vid kronisk infektion.

HBsAg (s=surface, ytantigen) tas vid misstanke om akut hepatit B-infektion. Kan även tas vid misstanke om kronisk infektion med hepatit B. Vid akut hepatit B följs HBsAg tills patienten tillfrisknat, dvs tills HBsAg försvinner. Detta sker oftast inom 8-10 veckor efter insjuknandet. Vid positivt HBsAg utföres analys på flera av markörerna för att säkrare bedöma smittsamhet.

Obs! När sjukvårdspersonal exponerats för blod från patient, t ex genom kanylstick, se stick- eller skärskador.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Virologisk serologi finns ett avsnitt om hepatit B. Kryssa för önskad analystyp. Ange relevanta kliniska data. Insjukningsdatum. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Ytterligare undersökningar finns för Hepatit B, ex HBV-DNA och kan utföras på referenslab.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi (pdf)

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml eller 200 µl serum (för mer än en analys krävs 4-6 ml blod eller 500 µl serum)

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Prov utsvaras som positivt eller negativt.

Obs! HBsAg-positiva patienter är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Tolkning

HBsAg positivt innebär att patienten är smittsam. Grad av smittsamhet kan variera. Tillsammans med övriga antigen och antikroppar kan ytterligare information om patientens sjukdom ges. OBS! HBsAg positiva patienter är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

HBeAg är antigen i viruskärna (envelope). Detta antigen finns endast tillsammans med HBsAg. Har patienten HBeAg betraktas den som mycket smittsam.

Anti-HBe är antikroppar mot innerhöljet (HBeAg). Vissa patienter som är HBsAg-positiva utvecklar denna antikropp. Patienter som har Anti-HBe bedöms ha varierande smittsamhet. För att säkert bedöma smittsamhet bör HBV-DNA utföras.

Anti-HBc (Hepatit B-core), antikroppar mot kärnan, kan påvisas tidigt i förloppet. Kvarstår oftast livet ut. Påvisas hos HBsAg-positiva patienter och efter genomgången Hepatit B. Kan vara enda markör när HBsAg försvunnit och anti-HBs ej hunnit bildas. Hos en del patienter bildas ej anti-HBs och endast anti-HBc kan påvisas.

Anti-HBs utsvaras i IU/ml. Efter vaccination tas anitkroppar mot ytantigenet (HBsAg) som kontroll. Antikroppen kan påvisas 1-6 mån efter klinisk eller subklinisk infektion. Immunitet kvarstår oftast livet ut.

Lathund för tolkning av Hepatit B

Obs! Ej komplett.

Hepatit B-serologi  Resultat Smittsamhet
HBsAg

Positiv 

 Smittsam, grad av smittsamhet kan variera
     
HBsAg

Negativ

Patienten ej smittsam
Anti-HBs Positiv
     
HBsAg

Positiv

Smittsam
HBe-antigen Positiv
     
HBsAg

Positiv

Varierande smittsamhet
Anti-HBe Positiv

Mätprincip

Kemiluminiscens och enzymkopplad fluorescens-immunanalys (ELFA)

Ackrediterad

Ja

Hur ofta körs analysen?

Vardagar.

Obs! Akuta Hepatit B på helger hänvisas till Infektions jourläkare. Beslut ska tas via läkarkontakter. Avdelningen ombesörjer själv transport.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25