ENA (extraherbara kärnantikroppar)

Medicinsk bakgrund

Ett flertal nukleära antigen är lättlösliga i fysiologisk koksalt och benämns "extraherbara nukleära antigen" (ENA). Dessa kan utgöra målantigen för antinukleära antikroppar (ANA). Inom denna undergrupp av ANA finns ett flertal markörer för olika inflammatoriska systemsjukdomar som t. ex. systemisk lupus erytematosus (SLE), mixed connective tissue disease (MCTD), primärt Sjögrens syndrom (SS), sklerodermi och polymyosit, etc.

Antikroppar mot ENA (extractable nuclear antigen) utförs alltid vid ANA förfrågan. I testen ingår antikroppar mot följande antigen: SS-A, SS-B, SM, RNP, Jo-1, Scl-70.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas ANA-utredning för. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi (pdf)

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Positiv eller negativ mot respektive antigen. Se även "Tolkning av ANA-svar".

Mätprincip

ELISA samt dot-blot teknik.

Ackrediterad

Nej

Hur ofta körs analysen?

1 ggr/vecka.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25