Anti-ds-DNA

Medicinsk bakgrund

Anti-DNA är en mycket specifik markör för SLE. Positiv ANA med homogent eller kornigt mönster föranleder automatiskt vidare undersökning av antikroppar mot dubbelsträngat DNA (ds-DNA).

Remiss

I kolumnen Serologisk provtagning, under Immunologisk serologi kryssas dsDNA för. Ange relevanta kliniska data. Vid misstanke om eller konstaterad blodsmitta, märk rör och remiss med "BLODSMITTA"-etikett.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi (pdf)

Material

Helblod

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej
frysas.

Svar

Positiv resp negativ. Positivt svar anges i enheter. Se även "Tolkning av ANA-svar".

Mätprincip

Immunofluorescens

Ackrediterad

Ja

Hur ofta körs analysen?

1 ggr/vecka

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24