AAF, reumafaktorer (RA-faktorer)

Laboratorium

Mikrobiologen

Adress

Borås

Mer info

AAF reumafaktorer (RA-faktorer) = Agglutinationsaktiverande faktor

Reumatoid faktor

Andra benämningar:
Roses´s reaktion, Waaler-Rose´s reaktion, Schwartz-Schlossman´s reaktion

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:31