Transferrinreceptor, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska

Mer info

Transferrinreceptor, löslig

Intern analyskod

25992

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:29