PK, p-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Helblod är hållbart 24 h efter provtagning.
  • Blod från patienter som är antikoagulantiabehandlade analyseras inom 48 från provtagning.
  • Vid enstaka tillfällen när det gäller svårstuckna patienter kan PK tas kapillärt av utbildad personal.  

Referensintervall

Normalområde (vuxna)

0,9 - 1,2 INR

Terapiområde (vuxna)

Intensitet Specifikation Kvot
Låg Ökad blödningsrisk eller hög ålder > 85 år 1,8 - 2,4 INR
Normal DVT/LE, förmaksflimmer, mek aortaklaff 2,0 - 3,0 INR
Hög Mek mitralisklaff, mitralisstenos + förmaksflimmer,
flera AVK-indikationer
2,5 - 3,5 INR

Storhet och enhet

kvot, INR   

Mätprincip

Tidmätning  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:30