NT-ProBNP, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp alt. 5 mL Li-Heparinrör med venblod, grön/svart propp.
  • Prover som inte kan analyseras inom 8 timmar bör centrifugeras och plasma avskiljas. Plasma är hållbart 72 timmar i kyl eller 6 månader i frys.

Referensintervall

Ålder   Hjärtsvikt
(osannolik)
  Skymningsland hjärtsvikt
(sannolik)
17 - 49 år   < 300 ng/L   300 – 400 ng/L > 400 ng/L
50 – 75 år   < 400 ng/L   400 – 900 ng/L > 900 ng/L
> 75 år   < 400 ng/L   400 – 1800 ng/L > 1800 ng/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22