Mononukleostest

System

Serum alt. Helblod

Synonym

Mononukleosrelaterade antigen 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Alternativt 3 mL venblod i EDTA-rör, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör. 
  • Kapillärprov i mikrotainerrör med gel alt. utan tillsats eller mikrotainerrör med EDTA

Referensintervall

0 arb enh 

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0 - 1)

Mätprincip

Kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej 

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22