Kortisol, s-

System

Serum

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Centrifugeras inom två timmar.
  • Serum i rör utan tillsats måste avskiljas om provet inte ska mätas samma dag.
  • Serum i gelrör är hållbart 48 timmar  i 2-8 grader C, därefter måste serum avskiljas.
  • Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på rör och remiss.

Minsta volym

150 µL

Referensintervall

  • Kl 08: 170 - 680 nmol/L
  • Kl 22:   70 - 300 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:30