Flödescytometri (FACS)

Mer information

Benmärg - Immunofenotyp

B - Immunofenotyp

Senast uppdaterad: 2016-12-15 08:30