Fibrinogen, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast vid 2000g i 10 min.
  • Plasma hållbart 8 h i rumstemp (ej kyl).
  • Vid längre förvaring fryses provet.

Referensintervall

2,0 - 4,5 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Tidmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22