Fibrin s, p-

System

Plasma

Synonym

Fibrinmonomerer. Etanolgeltest    

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast vid 2000g i 10 min.
  • Plasma hållbart i 2 h

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-1)

Mätprincip

Kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22