D-dimer, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) inom 30 min vid 2000 g i 10 min.
  • Plasma hållbar 4 h i rumstemp eller i kyl. Om provet inte kan analyseras inom 4 h skall plasma frysas.

Referensintervall

< 0,25 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L.

Mätprincip

Immunokemisk, kvantitativ

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22