CDT, disialo, s-

System

Serum

Synonym

S-Carbohydrate deficient transferrin, disialotransferrin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.

Minsta volym

300 µL serum, 1½ microtainerrör.

Referensintervall

< 2,0 procent

Storhet och enhet

Procent

Mätprincip

Jonbytarkromatografi, HPLC

Ackrediterad

Ja

Prioritet

5

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22