APTT, p-

System

Plasma

Synonym

Aktiverad partiell tromboplastintid

Remiss

Beställs elektroniskt alt. remiss 1

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Anteckna provtagningstidpunkten på remissen.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Observera att prover tagna på heparinbehandlade patienter för analys av APTT inte får skickas med rörpost.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) inom 30 min vid 2000g i 10 min.
  • Provet analyseras inom 2 h på Heparinbehandlade patienter, på icke behandlade inom 4 h.
  • Om plasma ej kan analyseras inom 2 alt.4 timmar måste plasma förvaras i frys < -20°C.

Referensintervall

30 - 42 s

Storhet och enhet

Koagelbildningstid, s

Mätprincip

Tidmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22